:

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm bán chạy

Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger Icons

 Tư Vấn 1

Yahoo Messenger Icons

Tư Vấn 2

Yahoo Messenger Icons

Tư Vấn 3

Yahoo Messenger Icons

Tư Vấn 4

Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ duyệt đơn L1 Application để phát visa cho phép các công ty hoặc tổ chức kinh doanh ở nước ngoài đưa cấp quản lý đến Hoa Kỳ làm việc tạm thời. L-1 Visa áp dụng đối với người nước ngoài đang tìm cách nhập cư vào Mỹ làm việc cho công ty chi nhánh tại nước ngoài. Chủ nhân của công ty mẹ phải đề cử người và nộp đơn để có thể thuê người này làm việc cho công ty con đã được thành lập tại nước ngoài. Người này đã làm việc full time liên tục ít nhất một năm với cương vị quản lý trong khoảng thời gian ba năm liên tục ngay trước khi nộp đơn xin thị thực.

Xem thêm: Diện L-1 visa

 

H-1B được ký một năm cho người làm sang Hoa Kỳ hoặc lâu hơn là tùy theo trình độ tay nghề, bằng cấp và kinh nghiệm của người này.

 

 

 

 

Xem thêm: Diện H-1B visa

Khi bạn cần làm hồ sơ bảo lãnh I-130 thì phải ủy nhiệm cho một văn phòng có uy tín. Bởi vì hiện nay tiến trình cấp visa cho các loại hồ sơ rất chậm mà văn phòng phải theo dõi hồ sơ trong suốt thời gian từ 10 tháng cho tới 7 năm tùy theo diện bảo lãnh của các bạn như là diện vợ chồng thì nhanh nhất, kế đó là diện bảo lãnh cha mẹ, còn diện bảo lãnh anh chị em thì phải chờ đợi rất lâu. Văn phòng phải thường xuyên theo dõi hồ sơ của thân chủ cho đến lúc application đã được approve.

Xem thêm: Bảo lãnh di trú I-130

Theo thông tin cung cấp từ văn phòng luật sư chuyên về EB5 thuộc diện dành cho nhà đầu tư và toàn thể các con ruột dưới 21 tuổi, đều được sở Di Trú USCIS cấp thẻ xanh sau khi tài khoản đầu tư  $500,000 USD đã gửi tới ESCROW là cơ quan công chứng hợp đồng giữa nhà đầu tư và công ty phát triển dự án. Dự hoạch này đã được US Federal Government chấp thuận để nhà đầu tư bỏ vốn tài khoản đầu tư từ nước ngoài và được chuyển tiền hợp lệ về Hoa Kỳ. Ngoài ra, nhà đầu tư phải trả thêm các lệ phí: phí dịch vụ luật sư, ESCROW, công chứng, thông dịch… tối thiểu là $50,000 USD. Trung tâm dự án này sẽ sử dụng số tiền $500,000 USD mà nhà đầu tư bỏ vào dự án phát triển kinh tế được gọi là Regional Center đã thông qua xét duyệt và được chấp thuận bởi US Federal Government cho tiểu bang hay vùng phát triển kinh tế.

Xem thêm: EB5 Visa

Tin tức

Dịch vụ Thông dịch

Dịch vụ nước ngoài

 • Bảo lãnh di trú I-130

  Khi bạn cần làm hồ sơ bảo lãnh I-130 thì phải ủy nhiệm cho một văn phòng có uy tín. Bởi vì hiện...

 • Diện H-1B visa

    H-1B được ký một năm cho người làm sang Hoa Kỳ hoặc lâu hơn là tùy theo trình độ tay nghề, bằng cấp...

 • Diện L-1 visa

  Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ duyệt đơn L1 Application để phát visa cho phép các công ty hoặc tổ chức kinh...

 • EB5 Visa

  Theo thông tin cung cấp từ văn phòng luật sư chuyên về EB5 thuộc diện dành cho nhà đầu tư và toàn...